«НЕМОВ РІКА, ЩО НАРОДЖУЄТЬСЯ ЗІ СТРУМОЧКІВ, ОЗЕРЕЦЬ, ГІРСЬКИХ ПОТІЧКІВ, ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ БЕРЕ ПОЧАТОК З ШКІЛЬНОЇ ПАРТИ. ВОНА – КОЛИСКА МАЙБУТНЬОЇ ДОЛІ» О. А. ЗАХАРЕНКО

АтестаціяПоложення про атестацію педагогічних працівників

(наказ МОН від 09.09 2022 р. №805)
Новопризначені педагоги отримають право подаватися на проходження атестації вже через рік.

Ті, хто викладає кілька предметів, зможуть атестуватися одночасно за кожним із них.

Для допущення до атестації з 2023 року мінімальний обсяг підвищення кваліфікації − не менше 120 год/4 кредити ЄКТС, а для педагогів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти − не менше 150 год./5 кредитів ЄКТС.

Чітко встановлено, що успішна сертифікація «автоматично» зараховується як проходження атестації з присвоєнням наступної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, або підтвердженням вищої кваліфікаційної категорії, педагогічного звання. Таким чином намагаються прибрати поле для маніпуляцій, коли адміністрації шкіл відмовлялися враховувати пряму норму Закону про освіту щодо результатів сертифікації.

Установлено нові дати в атестаційному періоді:

 • до 20 вересня − утворення атестаційних комісій;
 • до 20 грудня − затвердження списків педагогічних працівників і строків їхньої атестації, графіку проведення засідань комісії, термінів та email для надання документів;
 • до 15 січня − прийняття заяв на проведення позачергової атестації з ініціативи педагогічних працівників;
 • до 25 квітня − ухвалення рішення атестаційної комісії про результати атестації.

За результатами атестації передбачають:

 1. встановлювати відповідність/невідповідність педагогічного працівника займаній посаді;
 2. присвоювати наступну, понижувати чи підтверджувати кваліфікаційну категорію;
 3. підтверджувати/не підтверджувати, присвоювати/не присвоювати педагогічне звання;
 4. присвоювати або підтверджувати тарифний розряд.

Вимоги для присвоєння кваліфікаційних категорій

Кваліфікаційна категорія

Мінімальний стаж педагогічної роботи

Допустимий освітній рівень

 • спеціаліст

1 рік

 • кваліфікований робітник
 • фаховий молодший бакалавр
 • молодший бакалавр
 • бакалавр
 • магістр (спеціаліст)
 • спеціаліст ІІ категорії

3 роки

 • молодший бакалавр
 • бакалавр
 • магістр (спеціаліст)
 • спеціаліст І категорії

5 років

 • бакалавр
 • магістр (спеціаліст)
 • спеціаліст вищої категорії

7 років

 • магістр (спеціаліст)

1 рік

 • освітньо-науковий/освітньо-творчий ступінь

Педагогічні звання

Присвоюватимуться лише педпрацівникам, які відповідають таким критеріям:

 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» чи «спеціаліст вищої категорії»;
 • беруть участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та/або впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти;
 • визнані переможцями, лауреатами міжнародних, всеукраїнських фахових конкурсів.


тисни тут ⇒ Педагогічні звання: які є 


Чергова та позачергова атестації

Чергова атестація обов’язково відбувається кожні 5 років, позачергова − з ініціативи:

 • педагога − за відповідності одній з умов:

  • наявність необхідних освітнього рівня та стажу педагогічної роботи;
  • визнання переможцем, лауреатом міжнародних, всеукраїнських фахових конкурсів;
  • здобуття освітньо-наукового/творчого ступеня;
  • успішне проходження сертифікації;
 • керівника закладу освіти − у разі зниження якості педагогічної діяльності педагога;
 • органу управління освітою − у разі зниження якості педагогічної діяльності керівника закладу освіти.

Між атестаційний період не може тривати менше двох років, крім випадків позачергової атестації з ініціативи педагога.

Атестаційні комісії утворюються:

 • І рівня − у закладах освіти, де працює 15 і більше педагогічних працівників;
 • ІІ рівня − в органах управління освітою сільських, селищних і міських рад;
 • ІІІ рівня − в органах управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, МОНмолодьспорту АР Крим.

У складі комісії − не менше п’яти осіб, зокрема голова й секретар.

Педагогічний працівник мати право бути присутнім на засідання комісії, що стосується його атестації, а також його може викликати комісія, якщо є запитання щодо поданих документів.

Свої рішення комісія оформлює протоколом за підписами голови й секретаря. На підставі рішення секретар оформлює атестаційний лист у двох примірниках: один докладають до особової справи працівника, а другий − протягом 3 роб. днів надають педагогу на ознайомлення під підпис.

Рішення комісії вводяться в дію наказом директора закладу освіти протягом трьох робочих днів.

За незгоди з рішенням комісії працівники мають право на апеляцію, яка розглядається у строк 15 роб. днів.

Кваліфікаційна

категорія

працівника

Вимоги до рівня професійної підготовки

та кваліфікації працівника

спеціаліст

- має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), раніше не атестувався

- здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

- знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

- використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

- уміє вирішувати педагогічні проблеми

- уміє встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами

- дотримується педагогічної етики, моралі

спеціаліст другої

категорії

- має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

- здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

- знає основи педагогіки, психології. Дитячої та вікової фізіології

- використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

- використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

- постійно вдосконалює свій професійний рівень

- ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з дітьми

- впроваджує інноваційні технології в освітньому процесі

- обізнаний з основними нормативно-правовими  актами про освіту

- уміє вирішувати педагогічні проблеми

- уміє встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них

- дотримується педагогічної етики, моралі

спеціаліст першої

категорії

- має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

- здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

- знає основи педагогіки, психології дитячої та вікової фізіології

- лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією

- використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

- володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей дітей

- використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

- постійно вдосконалює свій професійний рівень

- ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні

 прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з дітьми

- упроваджує інноваційні технології, передовий педагогічний досвід у освітньому процесі,

- використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації  освітнього процесу

- обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

- уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них

- уміє аргументувати свою позицію

- дотримується педагогічної етики, моралі

спеціаліст вищої

категорії

 

- має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

- здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

- володіє широким спектром стратегії навчання та виховання

- застосовує нестандартні форми організації роботи з дітьми

- знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

- лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією

- використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

- володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей дітей

- використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

- постійно вдосконалює свій професійний рівень

- активно й ефективно застосовує та поширює у професійному середовищі інноваційні методики і технології, педагогічні засоби

- упроваджує передовий педагогічний досвід у освітньому процесі

- продукує оригінальні, інноваційні ідеї

- використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітньому процесу

- вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в дошкільному закладі

- обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

- уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, колегами, є авторитетом для них

- уміє аргументувати свою позицію

- дотримується педагогічної етики, моралі

 

педагогічне звання "старший вчитель"

 

- присвоюється педагогові, який уже має вищу або першу категорію;

- безперервний педагогічний стаж не менше восьми років;

-  високий професійний рівень;

-  систематично використовує прогресивний педагогічний досвід, активно його поширює

 

педагогічне звання "учитель-методист"

надає постійну допомогу молодим педагогам, самовдосконалюється.

- присвоюється педагогові тоді, коли він має вищу категорію,

- його діяльність відповідає вимогам для присвоєння звання "старший учитель",

а також:

-        узагальнює передовий педагогічний досвід;

-         бере активну участь у розробці шкільного компонента освіти, у діяльності професійних педагогічних об'єднань й асоціацій;

-         надає практичну допомогу педагогам інших навчальних закладів;

-        має публікації (посібники, методичні розробки та ін.), які пройшли апробацію й схвалені методичними та науково-методичними установами.

 

ГРАФІК

АТЕСТАЦІЇ  ВЧИТЕЛІВ БОБРИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ

№ н/з

П.І.Б. вчителя

Фах

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Гончаров М.В.

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вч. географії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Шуруба М.А.

заступник з НВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вч. української мови і літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Баліцький С.А.

вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Білан Н.О.

вч. початкових класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Гончарова В.В.

вч. математики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Козодой Т.А.

педагог — організатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вч. інформатики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Краєва А.П.

вч. початкових класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Крячок О.В.

вч. фізкультури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Куран Г.М.

асистент учителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ломака Л.В.

вч. початкових класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Мостова С.В.

практичний психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціальний педагог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Мотриченко Н.Д.

вихователь ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Оноко Л.В.

вч. початкових класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Осауленко В.П.

вч. фізики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бібліотекар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Романюк Н.М.

вч. української мови і літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Харитоненко А.А.

вч. історії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Шаповал Т.Л.

вч. біології і хімії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Шевченко С.В.

вч. зарубіжної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Шапіренко Ю.В.

асистент учителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                    Підвищення кваліфікації на 2022-2023 н.р.  


Підвищення кваліфікації вища категорія 2022-2023 н.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Бобрицького ліцею

_________ Михайло ГОНЧАРОВ

«20» вересня 2022 р.

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол №2 від 20.09.2022р.

       План роботи атестаційної комісії

КЗ "Бобрицький ліцей"

у 2022-2023 н.р.

п/п

             Зміст роботи

 Термін 

Відповідальний

Відмітка    

      про виконання

1.

Підготовка та видання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2022-2023 навчальному році»

 до 20.09. 2022 р.

Директор

 

2.

Створення атестаційної комісії

до 20.09. 2022 р.

 Адміністрація закладу

 

3.

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

-        розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;

-        планування роботи атестаційної комісії.

вересень

Голова атестаційної комісії

 

4.

Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників.

вересень

Голова, члени атестаційної комісії

 

5.

Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників.

жовтень

Заступник голови атестаційної комісії

 

6.

Прийом заяв від педагогічних працівників на чергову атестацію.

до 10.10. 2022р.

Секретар атестаційної комісії

 

7.

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

- розгляд заяв, які надійшли до атестаційної комісії;

- складання графіку засідань атестаційної комісії.

12.10.

2022 р.

Голова атестаційної комісії, секретар атестаційної комісії

 

8.

Підготовка та видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників».

до 25.10  2022 р.

Голова атестаційної комісії

 

9.

Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації педагогами, які атестуються.

до 30.10. 2022 р.

Секретар атестаційної комісії, члени атестаційної комісії

 

10

Відвідування навчально-виховних заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються.

листопад- лютий

члени атестаційної комісії

 

11

Засідання атестаційної комісії  з розгляду атестаційних матеріалів

лютий

Голова, члени атестаційної комісії

 

12

Оцінювання системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються під час творчого звіту

лютий

члени атестаційної комісії

 

13

Оформлення атестаційних листів.

до 10. 03. 2023р.

Секретар атестаційної комісії

 

14

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій.

березень

 

Голова, члени атестаційної комісії

 

15

Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів.

квітень

Голова атестаційної комісії

 

16

Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року

травень

Секретар атестаційної комісії

 

 


 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар